Initiativet Östersjökontraktet®

Initiativet Östersjökontraktet® grundar sig på ett mångårigt arbete för Östersjön!
Under en lång rad år har ett arbete med Östersjöns miljö bedrivits genom bl.a. Expedition Rädda Östersjön i ett stort nätverk med många samarbeten som Stockholms universitet-Östersjöcentrum, Regeringskansliet, Hovet, Rotary och ett flertal andra organisationer och företag.

Stiftelsen Östersjökontraktet

Stiftelsen Östersjökontraktet är en insamlingsstiftelse ”Insamlingsstiftelsen Östersjökontraktet” som driver egna projekt och stödjer andras projekt, som bidrar till att engagera allmänheten, företag och makthavare i de kringliggande länderna för ett friskare Östersjön. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, dedikerad till att säkerställa ett långsiktigt hållbart och friskt Östersjöhav för framtida generationer.
östersjön
glad sjö

Vision

Östersjöns miljö påvisar påtagliga förbättringar och en negativ utveckling har brutits. Stiftelsen Östersjökontraktet betraktas som en starkt bidragande faktor och en banbrytande aktör i arbetet med att rädda Östersjön. Arbetet med ”Östersjökontraktet” ses som ett innovativt sätt att bedriva miljöarbete.

Mål

Med 90 miljoner människor i Östersjöns avrinningsområde finns underlag för att snabbt uppnå ett stort antal Östersjökontrakt, vi siktar på 1 miljon som ett första större steg.

Hållbarhet

Eftersom det vi gör syftar till hållbarhet är det viktigt att vi också arbetar hållbart. Det betyder att vi beaktar klimatavtryck och andra miljöaspekter när vi utformar och bedriver vår verksamhet. I vårt arbete med att främja havsmiljön är vi också öppna för möjligheter att skapa meningsfullhet på andra sätt tex genom att involvera ungdomar i projekt eller på andra sätt stärka samhället.

  • Vi beaktar egen och andras arbetsmiljö när vi bedriver verksamheten.
  • Vi arbetar med inriktning mot FNs globala mål enligt agenda 2030 fns globala mål
  • Verksamheten fokuserar nr 14 men har påverkan även på 13 och 15. hav och marina resurser mål 14 bekämpa klimatförändringarna mål 13 ekosystem och biologisk mångfald mål 15
  • Vi arbetar på ett sätt som stödjer mål 8 och 11. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 8 Hållbara städer och samhällen 11
östersjön hav

Teamet bakom kontraktet

Claes Bruhn

Partneransvarig/projektledare

Thomas Flinck

Partneransvarig/projektledare

Sture Haglund

Partneransvarig/projektledare

Tomas Roovete

Partneransvarig/projektledare

Mats Jakobsson

Partneransvarig/projektledare

Stiftelsens styrelse

Claes Bruhn
Thomas Flinck
Tomas Roovete

© Östersjökontraktet 2024