Samarbetspartners

Vi synliggör och mobiliserar allmänhetens intresse för Östersjön till nytta för våra samarbetspartners. Våra samarbeten delas in i tre kategorier:
  • Spridningspartners som sprider det personliga kontraktet. Genom att kontraktet når ut når också information och budskap från innehållspartners ut.
  • Innehållspartners, som föder verksamheten med innehåll och substans. Genom att plattformen kring kontraktet kopplas till informationsflöde och aktiviteter hos våra innehållspartners kan intresset hos kontraktsskrivarna upprätthållas och utvecklas.
  • Affärspartners som på olika sätt upplever en affärsmässig nytta med att delta. Affärspartners erbjuds möjligheten att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till sina målgrupper.
östersjön bild vatten fåglar
Samarbetspartners

Vill du bli vår samarbetspartner?

Engagera er i Österjön! Som ni ser stödjer många arbetet för ett väsentligt friskare hav – och är vi fler får vi tillsammans större effekt.
© Östersjökontrakt 2024