Itämerisopimus® -aloite

Itämerisopimus® -aloite perustuu monen vuoden työhön Itämeren hyväksi!
”Itämeren ympäristön hyväksi on tehty työtä monen vuoden ajan muun muassa Pelastakaa Itämeri -retkikunnan kautta laajassa verkostossa, jossa on monia yhteistyökumppaneita, kuten Tukholman yliopisto – Itämerikeskus, valtioneuvoston virastot, kuninkaallinen hovi, Rotary ja useita muita järjestöjä ja yrityksiä.

Itämeri-sopimussäätiö

Itämeri-sopimussäätiö on varainhankintasäätiö ”The Baltic Sea Contract Fundraising Foundation”, joka toteuttaa omia hankkeitaan ja tukee muiden hankkeita ja auttaa saamaan kansalaiset, yritykset ja päätöksentekijät naapurimaissa mukaan toimintaan terveemmän Itämeren puolesta. Säätiö on riippumaton, puolueeton ja uskonnoton, ja se on omistautunut varmistamaan pitkällä aikavälillä kestävän ja terveen Itämeren tuleville sukupolville.
östersjön
glad sjö

Visio

Itämeren ympäristö on parantunut merkittävästi, ja negatiivinen suuntaus on kääntynyt. Itämerisopimussäätiö nähdään vahvana tekijänä ja edelläkävijänä Itämeren pelastamisessa. Itämerisopimusta pidetään innovatiivisena tapana tehdä ympäristötyötä.

Tavoitteet

Itämeren vesistöalueella asuu 90 miljoonaa ihmistä, joten Itämerisopimusten suuri määrä voidaan saavuttaa nopeasti, ja ensimmäisenä suurena askeleena on tavoitteena miljoona ihmistä.

Kestävyys

Koska toimintamme tähtää kestävyyteen, on tärkeää, että myös työskentelemme kestävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että otamme huomioon ilmastojalanjäljen ja muut ympäristönäkökohdat suunnitellessamme ja toteuttaessamme toimintaamme. Meriympäristöä edistävässä työssämme olemme avoimia myös mahdollisuuksille luoda mielekkyyttä muilla tavoin, esimerkiksi ottamalla nuoria mukaan hankkeisiin tai vahvistamalla yhteisöä muulla tavoin.

  • Huomioimme oman ja muiden työympäristön liiketoimintaa harjoittaessamme.
  • Keskitymme työssämme YK:n maailmanlaajuisiin tavoitteisiin Agenda 2030:n puitteissa YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet.
  • Toimissa keskitytään tavoitteeseen 14 , mutta niillä on vaikutusta myös tavoitteisiin 13 ja 15. Valtameret ja meren luonnonvarat tavoite 14 ilmastonmuutoksen torjunta tavoite 13 ekosysteemit ja biologinen monimuotoisuus tavoite 15.
  • Toimimme tavalla, joka tukee tavoitteita 8 ja 11. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu 8 Kestävät kaupungit ja yhteisöt 11
östersjön hav

Sopimuksen takana oleva tiimi

Claes Bruhn

Yhteistyökumppanin johtaja/projektipäällikkö

Thomas Flinck

Yhteistyökumppanin johtaja/projektipäällikkö

Sture Haglund

Yhteistyökumppanin johtaja/projektipäällikkö

Tomas Roovete

Yhteistyökumppanin johtaja/projektipäällikkö

Mats Jakobsson

Yhteistyökumppanin johtaja/projektipäällikkö

Säätiön hallitus

Claes Bruhn
Thomas Flinck
Tomas Roovete

© Östersjökontraktet 2024