Välkommen till Östersjökontraktet®

Många som stödjer arbetet för ett väsentligt friskare Östersjön!
  • Varje person som tecknat sitt kontrakt med Östersjön kommer att bidra till minskad nedsmutsning.
  • Med ett stort antal kontrakt kan man med trovärdighet förmå makthavare på central och lokal nivå att fatta avgörande beslut för Östersjöns bästa.

Målet är 1 miljon kontrakt som ett första större steg och många viktiga beslut fattade för framtidens hav! Havet lovar då att för kommande generationer vara: Badbart – Farbart – Njutbart och skapa Ätbart!

Teckna Östersjökontraktet® här!

Mitt löfte till havet

Ge ett eller flera löften som passar dig.
Du förbinder dig inte till något som du inte kan klara av och kontraktet är inte förknippat med några kostnader.
Samarbetspartners
Samarbetspartners

Initiativet Östersjökontraktet®

Initiativet Östersjökontraktet® grundar sig på ett mångårigt arbete för Östersjön!

Under en lång rad år har ett arbete med Östersjöns miljö bedrivits genom bl.a. Expedition Rädda Östersjön i ett stort nätverk med många samarbeten som Stockholms universitet-Östersjöcentrum, Regeringskansliet, Hovet, Rotary och ett flertal andra organisationer och företag.

Stiftelsen Östersjökontraktet®

Stiftelsen Östersjökontraktet är en insamlingsstiftelse ”Insamlingsstiftelsen Östersjökontraktet” som driver egna projekt och stödjer andras. Syftet är att engagera allmänheten, företag och makthavare i de kringliggande länderna för ett friskare Östersjön.

 

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, dedikerad till att säkerställa ett långsiktigt hållbart och friskt Östersjöhav för framtida generationer.

östersjökontraktet
Om Östersjön

Östersjön är ett hav omgivet av 9 länder: Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lättland, Litauen, Polen och Ryssland. Totalt bor ca 90 miljoner människor i avrinningsområdet.

Detta hav har en avgörande miljömässig betydelse för de omgivande länderna, eftersom den direkt påverkar välbefinnandet i deras ekosystem och samhällen.

Varför skrev ni på kontraktet?

Östersjökontraktet's ecosystem protection initiatives are vital to preserving the fragile ecosystem of the Baltic Sea. Their unwavering commitment to sustainability is inspiring and commendable.
SARAH THOMPSON
Östersjökontraktet is an organization that cares deeply about the environment and the Baltic Sea. Their dedication to sustainability and environmental protection is evident in all their initiatives and projects.
JOHN CARTER
Östersjökontraktet's contribution to the protection of the Baltic Sea ecosystem is invaluable. Their educational programs and sustainable projects are driving change, and their work is essential for environmental preservation.
EMMA RODGRIGUEZ
Östersjökontraktet's commitment to environmental protection and sustainability is truly remarkable. Their work is making a real difference, and their initiatives and projects are paving the way for a more sustainable future.
DAVID WILSON

4.8

★★★★★
2,394 Ratings
Google Reviews

A+

★★★★★
125 Reviews
BBB Rating

What People Say About Us

JOHN CARTER
Östersjökontraktet is a trailblazer in environmental protection and sustainability in the Baltic Sea. Their dedication to the cause is unmatched, and their initiatives and projects are making a real difference.
© Östersjökontraktet 2024